Nguồn gốc và ý nghĩa của việc ăn chay 10 ngày trong 1 tháng

Ăn chay 10 ngày là nghi lễ tôn giáo của những người theo đạo Phật hiện nay. Tuy nhiên, hình thức ăn chay này bắt nguồn từ đâu, có ý nghĩa gì là điều mà không phải ai cũng hiểu rõ. Để có lời giải chính xác, bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây.

Nguồn gốc ăn chay 10 ngày

Ăn chay là một cách để thể hiện lòng từ bi của mình với thế giới xung quanh. Đây là cách để các Phật Tử hướng về sự bình đẳng trong tâm hồn, không sát sinh, từ bi hỉ xả. Từ đó mang lại tự thanh tịnh trong nghiệp của mình.

Không nhất thiết bạn phải ăn chay 10 ngày 1 tháng, mà tùy vào tâm và lòng tin của con người về Phật Giáo. Các Phật tử ăn chay 10 ngày trong vòng một tháng được gọi là thập trai.

Ăn chay 10 ngày phân bổ đều các ngày trong tháng. Theo nguồn gốc của Đạo Phật thì việc phân bổ thành 10 ngày ăn chay mục đích là để nhắc nhở những người theo tôn giáo này không tụ tập ăn uống, nên mở rộng tấm lòng từ bi của mình và không sát sinh động vật để làm thực phẩm cho mình ăn uống.

Ý nghĩa của việc ăn chay 10 ngày trong 1 tháng

An-chay-10-ngay-gom-nhung-ngay-nao
Ăn chay 10 ngày gồm những ngày nào

Tham khảo thêm: Thực đơn bữa sáng khoa học bạn nên biết

Ăn chay 10 ngày trong tháng được phân bổ vào những ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 trong tháng âm lịch. Theo Luật học, lựa chọn 10 ngày trai trong tháng là một bí pháp mà Đức Chí Tôn ban cho trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ và có tính dương khí, ứng với 10 ngày đạt Đạo của 10 vị Phật.

Ăn chay 10 ngày có tính cách dưỡng khí tương ứng với 10 ngày đạt đạo của 10 vị Phật về phần Đạo ta được thọ truyền Bửu Pháp. Về mặt đời (hữu vi), tập cho ta được tính từ bi, bác ái, nhẫn nhục, hỉ xả và lại ít sinh bệnh hoạn .

  • Ngày mùng 1, trai giới kết hợp niệm danh hiệu Phật Định Quang giúp tiêu trừ các tội nghiệp chướng.
  • Ngày mùng 8, ăn chay cùng với niệm danh hiệu Phật Dược Sư Như Lai giúp tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng công đức.
  • Ngày 14, ăn chay trì tụng danh hiệu 1000 vị Phật thì sẽ tiêu trừ các điều ác, phát sinh các điều thiện.
  • Ngày 15, ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Trai giới, niệm danh hiệu Phật A Di Đà trong ngày này sẽ được tiêu trừ sát sinh, điều xấu sinh trưởng trí tuệ, an vui.
  • Ngày 18, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cùng với ăn chay sẽ giúp tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng tuổi thọ.
Y-nghia-cua-viec-an-chay-10-ngay-giup-Phat-tu-nuoi-duong-long-tu-bi
Ý nghĩa của việc ăn chay 10 ngày giúp Phật tử nuôi dưỡng lòng từ bi

Tham khảo thêm: Ăn chay có được ăn trứng không?

  • Trai giới ngày 23, niệm danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát thì được tiêu trừ tội nghiệp chướng, sát sinh.
  • Ngày 24, phật tử ăn chay kết hợp hồi hướng niệm danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na thì được tiêu trừ tội nghiệp chướng, diệt trừ phiền não, tăng trưởng trí tuệ.
  • Ngày 29, phật tử ăn chay, niệm danh hiệu Dược Vương Bồ Tát thì được diệt trừ các tật bệnh, ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp.
  • Ngày 30, phật tử ăn chay hồi hướng niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì được tăng trưởng phước đức, thành tựu Bồ Đề.

Ngày nay, vượt ra khỏi phạm vi tín ngưỡng tôn giáo, việc ăn chay dần trở nên phổ biến từ người lớn tuổi cho đến trẻ em. Hy vọng những kiến thức về ăn chay trên sẽ giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của việc ăn chay 10 ngày, tu tập một cách tỉnh thức, an lạc trong tâm hồn.

 

Rate this post